Reference

DOMEL, Škofja Loka

Industrijski razvod hladilnega sistema - INOX varilna izvedba.

NIKO, Železniki

Obnova toplotne postaje TP NIKO (2,1MW).

Predelava ogrevalne inštalacije v toplotni postaji in zamenjava varilne PPH odtočne inštalacije za galvanski obrat.

CINKARNA CELJE, Celje

Industrijski razvod sistema komprimiranega zraka za vrečaste filtre - INOX varilna izvedba.

GASILSKI DOM, Škofja Loka

Industrijski razvod sistema komprimiranega zraka za polnjenje gasilskih vozil ter druge porabnike – PRESS izvedba.

GASILSKI DOM, Sorica

Predelava dotrajane kotlovnice ter kronsko vrtanje.

TRELLEBORG, Kranj

Industrijski razvod sistema komprimiranega zraka za vrečaste filtre - INOX press izvedba.

MESARIJA ŠTAJNBIRT, Škofja Loka

Vzdrževalna dela inštalacij za sistem predelave mesa in mesnih izdelkov.

ETVETERA, Reteče

Izvedba vseh strojnih inštalacij na objektu: vodovod in kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje.

VILA NINA, Bohinj

Izvedba vseh strojnih inštalacij na objektu: vodovod in kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje in hlajenje.

SIBO GROUP, Škofja Loka

Industrijski razvod sistema hidrantnega omrežja - PRESS sistem.

LIP BOHINJ, Bohinj

Zamenjava in inštalacija industrijskega hladilca - PRESS sistem.

KMETIJA PUSTOTNIK, Gorenja vas

Vzdrževalna dela inštalacij za sistem predelave mleka ter mlečnih izdelkov.

Predelava kotlovnice na biomaso.

VRTKO, Ljubljana

Industrijski razvod sistema za hlajenje in ogrevanje rastlinjakov - INOX press izvedba.

Imate vprašanje? Pišite nam ali nas pokličite.